Recenzenci

Lista Recenzentów (2019):

 • Dr Dominik Bierecki
 • Prof. Ewa Bogacka
 • Prof. Marek Bojarski
 • Dr Włodzimierz Brodniak
 • Prof. Wojciech Cieślak
 • Prof. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. Ewa M. Guzik-Makaruk
 • Dr Martyna Jedlińska
 • Dr Kamil M. Jędrej
 • Prof. Eryk Łon
 • Dr Leszek Michalczyk
 • Prof. Sławomir Sojak
 • Prof. Jan Stępniewski

 

Lista Recenzentów (2018):

 • Prof. Grażyna Ancyparowicz
 • Dr Justyna Badziak
 • Dr Dominik Bierecki
 • Prof. Jerzy Ciszewski
 • Prof. Eugeniusz Gostomski
 • Dr Martyna Jedlińska
 • Prof. Anna Jurkowska-Zeidler
 • Prof. Eryk Łon
 • Dr Leszek Michalczyk
 • Prof. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. Jan Stępniewski

 

Lista Recenzentów (2017):

 • Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Buszko
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. dr hab. Marek Grzybowski
 • Prof. zw. dr hab. Alfred Janc
 • Prof. dr hab. Bronisław Jastrzębski
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska
 • Prof. dr hab. Wojciech Kozłowski
 • Dr Marcin Kwiecień
 • Dr Jerzy Jankowski
 • Prof. dr hab. Eryk Łon
 • Prof. zw. dr hab. inż. Barbara Olszewska
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
 • Dr Estera Piwoni-Krzeszowska
 • Dr Jacek Skoczek
 • Prof. dr hab. Jan Stępniewski
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prof. dr hab. Marian Turek
 • Dr Krzysztof Waliszewski
 • Prof. dr hab. Piotr Zakrzewski


 

Lista Recenzentów (2016): 

 • Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz 
 • Prof. dr hab. Joanna Bednarz 
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch 
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski 
 • Prof. zw. dr hab. Jacek Dąbała 
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski 
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski 
 • Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka 
 • Prof. dr hab. Maria Jastrzębska 
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jaworek 
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński 
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk 
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski 
 • Prof. dr hab. Barbara Kożuch 
 • Prof. dr hab. Eryk Łon 
 • Prof. dr hab. Leszek Mitrus 
 • Prof. zw. dr hab. inż. Barbara Olszewska 
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska 
 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski 
 • Dr Estera Piwoni-Krzeszowska 
 • Dr Renata Płoska 
 • Prof. dr hab. Wojciech Popławski 
 • Prof. dr hab. Ryszard Rolbiecki 
 • Prof. dr hab. Wojciech Wyrzykowski 
 • Prof. dr hab. Maciej Zastempowski

 

Lista Recenzentów (2015):

 • Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz
 • Prof. dr hab. Joanna Bednarz
 • Prof. dr hab. Andrzej Buszko
 • Prof. dr hab. Inż. Zbigniew Ciekanowski
 • Prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. dr hab. Hanna Czubasiewicz
 • Prof. dr hab. Jacek Dąbalai
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski
 • Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 • Prof. dr hab. Marek Grzybowski
 • Prof. dr hab. Bronisław Jastrzębski
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewskii
 • Prof. dr hab. Jan Komorowski
 • Prof. dr hab. Eryk Łon
 • Prof. dr hab. Anna Machnikowska
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. dr hab. Barbara Pawłowska
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prof. dr hab. Marek Szczepaniec
 • Prof. dr hab. Ryszard Walkowiak
 • Prof. dr hab. Jan Więcek
 • Prof. dr hab. Wojciech Wyrzykowski
 • Prof. dr hab. Maciej Zastempowski

 

Lista Recenzentów (2014):

 • Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz
 • Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • Prof. dr hab. Andrzej Buszko
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz
 • Prof. dr hab. Leszek Dziawgo
 • Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Z. Górniak
 • Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 • Prof. dr hab. Janusz Heller
 • Prof. dr hab. Bronisław Jastrzębski
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
 • Prof. dr hab. Radosław Koszewski
 • Prof. dr hab. Jan Komorowski
 • Prof. dr hab. Aleksander Kuczabski
 • Prof. dr hab. Cezary Mańkowski
 • Prof. dr hab. Danuta Mierzwa
 • Prof. dr hab. Inż. Barbara Olszewska
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. dr hab. Ewa Oziewicz
 • Prof. dr hab. Tadeusz Poreda
 • Prof. dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prof. dr hab. Błażej Prusak
 • Prof. dr hab. Henryk Przybyszewski
 • Prof. dr hab. Ryszard Rolbiecki
 • Prof. dr hab. Adam Sadowski
 • Prof. dr hab. Ewa Siemińska
 • Prof. dr hab. Dorota Simson
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Stępniak
 • Prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prof. dr hab. Inż. Stanisław Urban
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
 • Prof. dr hab. Jan Więcek

 

Lista Recenzentów (2013):

 • Prof. dr hab. Wiktor Adamus
 • Prof. dr hab. Andrzej Buszko
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski
 • Prof. dr hab. Nelly Daszkowska
 • Prof. zw. dr hab. Ignacy Dziedziczak
 • Prof. dr hab. Zdzisław Gawlik
 • Prof. dr hab. Agnieszka Góra - Błaszczykowska
 • Prof. dr hab. Marek Grzybowski
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Grzegorzewska – Mischka
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Prof. dr hab. Wiesław Janik
 • Prof. dr hab. Janusz Klisiński
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska
 • Prof. dr hab. Jerzy Kubicki
 • Prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. dr hab. Sylwia Pangsy – Kania
 • Prof. dr Teresa Pałaszewska – Reindl
 • Prof. dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prof. dr hab. Anna Rzeczycka
 • Prof. dr hab. inż. Adam Sadowski
 • Prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski
 • Prof. dr hab. Ewa Siemińska
 • Prof. dr hab. Jan Więcek
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • Dr hab. Piotr Zakrzewski

 

Lista Recenzentów (2012):

 • Prof. dr hab. Maria Aluchna
 • Prof. dr hab. Hanna Barycz
 • Prof. dr hab. Andrzej Buszko
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz
 • Prof. dr hab. Stanisław Flejterski
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. dr hab. Feliks Grądalski
 • Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 • Prof. dr hab. Janusz Heller
 • Prof. dr hab. Jan Jabłoński
 • Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Hanna Karaszewska
 • Prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik
 • Prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz
 • Prof. dr hab. Marian Mroziewski
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prof. dr hab. Anna Rzeczycka
 • Prof. dr hab. Adam Sadowski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Staniek
 • Prof. dr hab. Jan Stępniewski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak
 • Prof. dr hab. Jan Więcek
 • Prof. dr hab. Maciej Zastempowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz
 • Prof. dr hab. Janusz Żurek
 • Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Dr hab. Wiesław Janik

 

Lista Recenzentów (2011):

 • Prof. dr hab. Mirosław Bączyk
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
 • Ks. abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga
 • Prof. dr hab. Bogdan Godziszewski
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. zw. dr hab. Jan Stępniewski
 • Prof. dr hab. Izabela Zawiślańska
 • Prof. dr hab. Marek Latoszek
 • Prof. dr Teresa Pałaszewska-Reindl
 • Prof. zw. dr hab. Mirosław Szreder
 • Prof. dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher
 • Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. dr hab. Jan Więcek
 • Prof. dr hab. Marek Grzybowski
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. dr hab. Krzysztof Klincewicz
 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki
 • Prof. dr hab. Anna Rzeczycka
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

 

Lista Recenzentów (2010):

 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
 • Prof. dr hab. Marek Grzybowski
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Prof. dr hab. Anna Rzeczycka
 • Prof. dr hab. Jan Więcek
 • Prof. dr hab. Jerzy Ciszewski
 • Prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Grudowski
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. dr hab. Teresa Kamińska
 • Prof. dr hab. Andrzej Zajadło
 • Prof. dr hab. Franciszek Bławat
 • Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska

 

Lista Recenzentów (2009):

 • Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk
 • Prof. dr hab. Wojciech Cieślak
 • Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch
 • Prof. dr hab. Juliusz Domański
 • Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka
 • Prof. dr hab. Adam Jedliński
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk
 • Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski
 • Prof. zw. dr hab. Jan Szambelańczyk
 • Prof. dr hab. Andrzej Tubielewicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Zajadło
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
 • Prof. dr hab. Przemysław Kulawczuk
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska
 • Prof. dr hab. Anna Rzeczycka
 • Prof. dr hab. Teresa Czubasiewicz
 • Prof. dr hab. Jan Więcek
 • Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
 • Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • Prof. dr hab. Marian Turek
 • Prof. dr hab. Elżbieta Żółtowska