Indeksy branżowe notowane na GPW w Warszawie jako barometry polskiej gospodarki

Spółki cykliczne i defensywne

Autor

Słowa kluczowe:

rynek akcji, dane makroekonomiczne, barometr gospodarki

Abstrakt

W artykule zbadano, czy giełda może być barometrem przyszłego stanu aktywności gospodarczej. Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie wybranych indeksów branżowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Istnieje relatywnie silna dodatnia zależność między stopą zwrotu z indeksu cen w roku T a realną stopą zmian PKB i jego składowych (konsumpcja i inwestycje) w roku T + 1. Można powiedzieć, że wskaźnik ten jest dobry barometr polskiej gospodarki.

Podobne zależności zaobserwowano między stopą zwrotu z wybranych indeksów branżowych w roku T a realnym tempem zmian PKB w roku T + 1. Okazało się, że wskaźniki branżowe są również dobrym barometrem polskiej gospodarki.

Bibliografia

Copeland, Tom, Tim Koller i Jack Murrin. Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: Wig Press, 1997.

Gertler, Mark, and Simon Gilchrist. “Monetary policy, business cycles, and the behavior of small manufacturing firms”. Quarterly Journal of Economics, no. 2 (1994): 331.

Łon, Eryk. „Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej”. Gospodarka Narodowa, nr 3 (2005).

Łon, Eryk. „Makroekonomiczne uwarunkowania cyklu prezydenckiego w USA”. Nasz Rynek Kapitałowy, nr 12 (2004).

Łon, Eryk. Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2006.

Łon, Eryk. „Monetarne uwarunkowania koniunktury na rynku akcji”. Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 78 (2005).

Mauro, Paolo. The stock returns and output growth in emerging and advanced economies. IMF, 2000.

Downloads

Opublikowane

2021-01-08

Numer

Dział

Badania-Opinie-Poglądy