Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010-2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej

Autor

Słowa kluczowe:

pożyczka leasingowa, leasing operacyjny, leasing finansowy, kredyt bankowy

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki pożyczek leasingowych na tle innych źródeł finansowania (leasingu i kredytu) oraz danych dotyczących rozwoju rynku pożyczek leasingowych w Polsce w latach 2010-2020. Podstawą analizy ilościowej były statystyki publikowane przez Polski Związek Leasingu. Ocena porównawcza (jakościowa) źródeł finansowania została przeprowadzona w oparciu charakterystyki produktów udostępnianie na stronach internetowych firm leasingowych a także artykuły publikowane na portalach ekonomicznych. Dynamika wzrostu rynku pożyczek leasingowych w poszczególnych latach jest zróżnicowana, silnie skorelowana z wartością zawieranych umów leasingowych. Przeciętne roczne tempo wzrostu wartości udzielanych pożyczek leasingowych w ostatnich 10 latach jest wysokie i wynosi około 16% rocznie. Atrakcyjność pożyczek leasingowych na tle innych źródeł finansowania wynika z faktu połączenia w jednym produkcie korzystnych z perspektywy pożyczkobiorcy cech leasingu oraz kredytu bankowego oraz zaadresowania oferty do tych przedsiębiorców (np. ubiegających się o środki unijne, niebędących podatnikami VAT) dla których specyfika produktu niesie za sobą zarówno korzyści finansowe jak i niefinansowe.

Bibliografia

Chaczykowska, Wioletta, red. Leasing w firmie: zasady rozliczania w 2019 r. Warszawa: INFOR, 2019.

Grzywacz, Jacek i Monika Burżacka-Majcher. Leasing w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007.

Machnikowski, Piotr. Swoboda umów według art. 353 (1) k.c.: konstrukcja prawna. Warszawa: C.H. Beck, 2005.

Piotrowski, Tomasz. Zapytanie o leasing nie jest odnotowywane w BIK.

https://www.fmleasing.pl/porady/ zlozenie-zapytania-o-leasing-nie-jestodnotowywane-w-bik.

Pożyczka leasingowa – dla kogo? Czy się opłaca? https://pozyczkaportal.pl/pozyczkaleasingowa/.

Pożyczka leasingowa: Uzyskanie pożyczki krok po kroku.

https://www.pkoleasing.pl/abc-leasingu/ pozyczka-na-samochod-dla-firm-dowiedzsie-jak-ja-uzyskac/.

Sądej, Marcin. Pożyczka leasingowa – czym jest i kto może z niej skorzystać?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pozyczka-leasingowa-jakie-korzysci-zesoba-niesie.

Wedziuk, Sylwia. Komu leasing, komu pożyczka. https://pb.pl/komu-leasing-komupozyczka-670578.

Wyniki branży leasingowej 2019 rok.

http://leasing.org.pl/files/uploaded/ ZPL_Prezentacja_Wyniki%20braz%CC%87y%20leasingowej_2019r._2.pdf.

Downloads

Opublikowane

2021-01-08

Numer

Dział

Badania-Opinie-Poglądy