Wiara, finanse i gospodarka. Recenzja książki „Faith, Finance and Economy. Beliefs and Economic Well-Being”

Autor

Słowa kluczowe:

kalwinizm, libertarianizm chrześcijański, Max Weber, nauka o finansach

Abstrakt

Książka “Faith, Finance and Economy. Beliefs and Economic Well-Being” pod redakcją Tanweera Akrama i Salima Rashida odnosi się do relacji między wiarą a ekonomią i finansami. Zdaniem redaktorów i autorów wiara ma wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach finansowych oraz postawy ludzi wobec inwestycji. Etyka pracy - odwołująca się do teorii Mexa Webera - powinna łączyć się z etyką konsumpcji. Konsumpcjonizm jest bowiem napędzany przez władze publiczne. Szeroko cytowali Biblię, której zasady bezpośredni odnieśli do życia ekonomicznego. Gospodarka rynkowa umożliwia pomnażanie talentów i budowanie dobrego bogactwa, tj. takiego, które nie utrudnia innym dostępu do kapitału. Dlatego nierówności ekonomiczne są niesprawiedliwe i są po prostu są złem. Wiara przyczynia się do rozwoju takich form inwestycji kapitału, które umożliwiają sprawiedliwy wzrost gospodarczy. Autorzy korzystali z szeregu różnych argumentów, jak o kreatywności Boga. Nie tworzy on dwóch takich samych ludzi, a każdemu przypisuje inną rolę w życiu. Klonowanie człowieka powinno być więc zakazane. Pracownicy zaś mają prawo wnosić zasady religijne do miejsc pracy i budować model przedsiębiorstwa przyjaznego wierze (faith-friendly company).

Downloads

Opublikowane

2021-01-08

Numer

Dział

Badania-Opinie-Poglądy