Zespół redakcyjny

Janusz Ossowski [redaktor naczelny]

prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska

prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz

dr Joanna Ossowska [sekretarz]  

dr Dominik Bierecki

dr Tomasz Kątowski

Wiktor Kamiński

dr Piotr Pałka

Krystyna Bieniawska [redakcja językowa]

Andrzej Kozakowski [skład]