O czasopiśmie

Kwartalnik "Pieniądze i Więź", wydawany obecnie przez Spółdzielczy Instytut Naukowy (od 1998 roku do 2010 roku przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych), jest pismem interdyscyplinarnym, skupiającym uwagę na szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej.

Czytelnik znajdzie w piśmie prezentacje i interpretacje wybranych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, różnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zmian w otoczeniu prawnym. Kwartalnik podejmuje zwłaszcza refleksję teoretyczną poświęconą wzajemnym relacjom i napięciom zachodzącym pomiędzy sferą różnorodnych zjawisk gospodarczych ("pieniędzy"), a obszarem więzi: interpersonalnych, społecznych, światopoglądowych, kulturowych. W związku z tym, w "Pieniądzach i Więzi" prezentowane są poglądy przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego. Obok ekonomistów i prawników, wypowiadają się również filozofowie i teolodzy, psycholodzy, socjolodzy, a także historycy i etycy.

Zawartość kwartalnika skupia się w trzech głównych blokach: teoretycznych "Ideach" oraz związanych z pragmatyką gospodarczą "Problemach zarządzania" i "Poglądach - Badaniach - Wydarzeniach".

Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersja papierową. 

Aktualny numer

Nr 90 (2021): Pieniądze i Więź 1(90)/2021
					Wyświetl Nr 90 (2021): Pieniądze i Więź 1(90)/2021
Opublikowane: 2021-07-27

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery
O czasopiśmie

Kwartalnik "Pieniądze i Więź", wydawany obecnie przez Spółdzielczy Instytut Naukowy (od 1998 roku do 2010 roku przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych), jest pismem interdyscyplinarnym, skupiającym uwagę na szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej.

Czytelnik znajdzie w piśmie prezentacje i interpretacje wybranych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, różnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zmian w otoczeniu prawnym. Kwartalnik podejmuje zwłaszcza refleksję teoretyczną poświęconą wzajemnym relacjom i napięciom zachodzącym pomiędzy sferą różnorodnych zjawisk gospodarczych ("pieniędzy"), a obszarem więzi: interpersonalnych, społecznych, światopoglądowych, kulturowych. W związku z tym, w "Pieniądzach i Więzi" prezentowane są poglądy przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego. Obok ekonomistów i prawników, wypowiadają się również filozofowie i teolodzy, psycholodzy, socjolodzy, a także historycy i etycy.

Zawartość kwartalnika skupia się w trzech głównych blokach: teoretycznych "Ideach" oraz związanych z pragmatyką gospodarczą "Problemach zarządzania" i "Poglądach - Badaniach - Wydarzeniach".

Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersja papierową.