O czasopiśmie

Szanowni Współpracownicy, Autorzy

oraz Czytelnicy i Prenumeratorzy

kwartalnika „Pieniądze i Więź”,

 

uprzejmie informuję, że Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego  zaprzestaje edycji kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź” (ISSN 1506-7513).

Dziękuję Państwu za owocną, trwającą niemal ćwierć wieku współpracę, okazane zainteresowanie i przejawy sympatii. W ciągu tego czasu ukazało się 90 numerów czasopisma.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że SIN nadal będzie wydawać kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” pod red. dra Dominika Biereckiego, „Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych” pod red. prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, a także publikacje książkowe. Zapraszam do dalszej współpracy.

 

Z wyrazami szacunku,

Janusz Ossowski

dyrektor SIN

 

____________________________________________________________________________________________

Kwartalnik "Pieniądze i Więź", wydawany obecnie przez Spółdzielczy Instytut Naukowy (od 1998 roku do 2010 roku przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych), jest pismem interdyscyplinarnym, skupiającym uwagę na szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej.

Czytelnik znajdzie w piśmie prezentacje i interpretacje wybranych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, różnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zmian w otoczeniu prawnym. Kwartalnik podejmuje zwłaszcza refleksję teoretyczną poświęconą wzajemnym relacjom i napięciom zachodzącym pomiędzy sferą różnorodnych zjawisk gospodarczych ("pieniędzy"), a obszarem więzi: interpersonalnych, społecznych, światopoglądowych, kulturowych. W związku z tym, w "Pieniądzach i Więzi" prezentowane są poglądy przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego. Obok ekonomistów i prawników, wypowiadają się również filozofowie i teolodzy, psycholodzy, socjolodzy, a także historycy i etycy.

Zawartość kwartalnika skupia się w trzech głównych blokach: teoretycznych "Ideach" oraz związanych z pragmatyką gospodarczą "Problemach zarządzania" i "Poglądach - Badaniach - Wydarzeniach".

Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersja papierową. 

Aktualny numer

Nr 90 (2021): Pieniądze i Więź 1(90)/2021
					Wyświetl Nr 90 (2021): Pieniądze i Więź 1(90)/2021
Opublikowane: 2021-07-27

Pełny numer

Wyświetl wszystkie numery
O czasopiśmie

 

Szanowni Współpracownicy, Autorzy

oraz Czytelnicy i Prenumeratorzy

kwartalnika „Pieniądze i Więź”,

 

uprzejmie informuję, że Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego zaprzestaje edycji kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź” (ISSN 1506-7513).

Dziękuję Państwu za owocną, trwającą niemal ćwierć wieku współpracę, okazane zainteresowanie i przejawy sympatii.
W ciągu tego czasu ukazało się 90 numerów czasopisma.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że SIN nadal będzie wydawać kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” pod red. dra Dominika Biereckiego, „Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych” pod red. prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, a także publikacje książkowe. Zapraszam do dalszej współpracy.

 

Z wyrazami szacunku,

Janusz Ossowski

dyrektor SIN

 

 _______________________________________________________________________________________________________

Kwartalnik "Pieniądze i Więź", wydawany obecnie przez Spółdzielczy Instytut Naukowy (od 1998 roku do 2010 roku przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych), jest pismem interdyscyplinarnym, skupiającym uwagę na szeroko rozumianej problematyce ekonomicznej, prawnej i społecznej.

Czytelnik znajdzie w piśmie prezentacje i interpretacje wybranych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, różnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zmian w otoczeniu prawnym. Kwartalnik podejmuje zwłaszcza refleksję teoretyczną poświęconą wzajemnym relacjom i napięciom zachodzącym pomiędzy sferą różnorodnych zjawisk gospodarczych ("pieniędzy"), a obszarem więzi: interpersonalnych, społecznych, światopoglądowych, kulturowych. W związku z tym, w "Pieniądzach i Więzi" prezentowane są poglądy przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego. Obok ekonomistów i prawników, wypowiadają się również filozofowie i teolodzy, psycholodzy, socjolodzy, a także historycy i etycy.

Zawartość kwartalnika skupia się w trzech głównych blokach: teoretycznych "Ideach" oraz związanych z pragmatyką gospodarczą "Problemach zarządzania" i "Poglądach - Badaniach - Wydarzeniach".

Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersja papierową.