Dominik Bierecki – doktor nauk prawnych, adwokat, członek Komitetu Badawczego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Cooperative Alliance Committee on Cooperative Research), członek rady programowej magazynu „Gazeta Bankowa”, członek redakcji recenzowanego kwartalnika naukowego o zasięgu ogólnopolskim „Pieniądze i Więź”, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i spółdzielczego.

Henryk CiochHenryk Cioch - senator, profesor nauk prawnych, adwokat związany z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ekspert komisji sejmowych, członek Narodowej
Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego; autor wielu
publikacji książkowych i artykułów, zwłaszcza z zakresu prawa rzeczowego,
fundacyjnego i spółdzielczego.
Przewodniczący Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego ..

( ... )

Czytaj więcejHenryk Cioch

Janusz-OssowskiJanusz Ossowski

twórca i redaktor naczelny kwartalnika "Pieniądze i Więź", redaktor naczelny Wydawnictwa , dyrektor SIN; były prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku. Współtwórca systemu SKOK w Polsce (od 1990 r.); autor programów edukacyjnych oraz publikacji poświęconych filozofii i historii polskiej spółdzielczości finansowej.

 

 

Czytaj więcej: Janusz Ossowski

altAdam Jedliński - doktor habilitowany nauk prawnych, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej;
od 1990 r. współtwórca systemu SKOK w Polsce i ekspert sejmowy w zespole przygotowującym ustawę o spół-dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
autor Komentarza do ustawy o s.k.o.k. (wspólnie z prof. Krzysztofem Pietrzykowskim) oraz licznych publikacji poświęconych kasom oszczędnościowo-kredytowym i problematyce z zakresu prawa cywilnego, w tym siedmiu ksiażek.
Członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

alt Tomasz Kątowski - doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, autor podręczników i artykułów z
zakresu mikroekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz historii myśli
ekonomicznej.

 

 

( ... )

Czytaj więcej: Tomasz Kątowski

altWiktor Kamiński - ekonomista, wiceprezes Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej; współtwórca systemu SKOK w Polsce; autor licznych
publikacji z zakresu zarządzania finansami; członek Komitetu Sterującego ICURN
(International Credit Union Regulator’s Network).

 

 

 

Maciej H. Grabowski

Elżbieta OstrowskaElżbieta Ostrowska - profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu
Gdań-skiego (Katedra Bankowości) oraz innych uczelni ekonomicznych; były
rektor Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku; członek zarządu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku; autorka ponad 70 recenzowanych
projektów badawczych
i prac wdrożeniowych dla przedsiębiorstw regionu nadmorskiego oraz ponad 250
publi-kacji naukowych, w tym 13 ksiażek z zakresu inwestycji przedsiębiorstw,
rynków kapitało-wych i pieniężnych, inwestycji finansowych, bankowości i
zarządzania ryzykiem.
Członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

( ... )

Czytaj więcej: Elżbieta Ostrowska

alt Andrzej Kozakowski - redakcja techniczna kwartalnika "Pieniądze i Więź".


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

skok logo rgb2

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.