Elżbieta OstrowskaElżbieta Ostrowska - profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu
Gdań-skiego (Katedra Bankowości) oraz innych uczelni ekonomicznych; były
rektor Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku; członek zarządu
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku; autorka ponad 70 recenzowanych
projektów badawczych
i prac wdrożeniowych dla przedsiębiorstw regionu nadmorskiego oraz ponad 250
publi-kacji naukowych, w tym 13 ksiażek z zakresu inwestycji przedsiębiorstw,
rynków kapitało-wych i pieniężnych, inwestycji finansowych, bankowości i
zarządzania ryzykiem.
Członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

 Prof. zw. dr hab. Elżbieta Maria Ostrowska

Osiągnięcia zawodowe i organizacyjne (od 1997 r.):

1997-2002: kierownik Zaocznego Studium Doktoranckiego na Wydziale Zarządzania UG

1997-2002 przewodnicząca Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG

Od 2000: członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku

2003-2005: kierownik Katedry Finansów w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku

2005 - 2009: rektor Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku

Od 2007: przewodnicząca jury Mistrzostw Młodych Ekonomistów w Polsce

(2008 – 2010) członek Rady Naukowej Instytutu Stefczyka

(od 2010) członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego

 

Doświadczenia zagraniczne:

2000: pobyt naukowy Ecole Negocia, Paryż,

Związki z praktyką gospodarczą:

2001-2005: wykłady i seminaria z zarządzania ryzykiem i bankowości inwestycyjnej dla członków zarządu, kierowników i członków rad nadzorczych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w ramach „Akademii Menedżera”.

Od 1995: współpraca z różnymi instytucjami finansowymi

Od 2006: członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.

Zrealizowane projekty badawcze i granty:

Projekty badawcze na zlecenie KBN dotyczące inwestowania (2004).

Projekty badawcze (badania własne UG): 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006 dotyczące rynków finansowych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, bankach i w funduszach.

Granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pomocy i badań organizacji Unii Kredytowych w Rosji, Mołdawii, Ukrainie i Białorusi (2006, 2007) uzyskane przez WSFiA w Gdańsku (współuczestnictwo).

Uczestnictwo w organizacjach:

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 1975)

- Polskie Towarzystwo Statystyczne (od 1985)

- Podkomisja Interwencjonizmu w Gospodarce Żywnościowej przy Prezydium PAN (1997-1999)

- Alliance Francaise (1981-1993)

- Polskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej (od 1981)

Nagrody i odznaczenia:

1997: Nagroda zespołowa Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

1999: Nagroda indywidualna Rektora UG za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne

2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2008: nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowo-badawcze Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Dyplom za najoryginalniejszy wizerunek wśród wykładowców Wydz. Zarządzania UG w roku akad. 1996/1997 przyznany przez Samorząd Studentów UG

2002: Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku

2006: Medal 85 lat Badań Morza

2004, 2005: dwie nominacje do Statuetki Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami

2004: Medal Komisji Edukacji Narodowej

2005: Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Łączna liczba publikacji: 253 pozycje

Wybrane publikacje (od 1997):

1999: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny, Wyd. UG, Gdańsk.

2000: Inwestowanie na rynku kapitałowym, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Słupsk.

2002: Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.

2002: Portfel papierów wartościowych. Zarządzanie i metody oceny, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Słupsk.

2003: Inwestycje finansowe, Wyd. UG, Gdańsk.

2004: Risk inwesticjonnych projektow, Izd. Ekonomika, Moskwa.

2005: Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa.

2007: Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, PWE, Warszawa

Tytuły najważniejszych artykułów (od 2004 r.):

2004: Działalność inwestycyjna banków na rynkach kapitałowych, [w:] D. Dziawgo (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, UMK, Toruń.

2004: Banki – emitenci na rynku kapitałowym, „Pieniądze i Więź” nr 4/2004.

2005: Relacje inwestorskie na rynku kapitałowym w aspekcie wartości godziwej, [w:] J. Węcławski (red.), Rynek finansowy, UMCS, Lublin.

2006: Zarządzanie wartością i relacje inwestorskie, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, US, Szczecin.

2007: Zrównoważony rozwój sektora finansowego w Polsce, [w:] J. Ossowski (red.), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Charakterystyka, rozwój, otoczenie, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, „Pieniądze i Więź”, Sopot.

2008: Strategie momentum i contrarian – sposoby wykorzystania nieefektywności polskiego rynku kapitałowego, Pieniądze i Więź Nr 2/2008 (współautorstwo).

2008: Mikrofinanse w rozwoju zrównoważonego sektora finansowego [w:] D. Dziawgo (red.) Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wyd. UMK, Toruń,

2009: Dylematy zrównoważonego rozwoju sektora finansowego w Polsce [w:] Rynki finansowe. Mikrofinanse pod red. naukową E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wyd. Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka

telefon służbowy: (058) 523 14 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{button}


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.