Biblioteka Myśli Spółdzielczej (25)

 

W kolejnej części Biblioteki Myśli Spółdzielczej prezentujemy dwa artykuły: „Pracę społeczną a państwo” prof. Bukowieckiego oraz „ Solidaryzm” prof. Kurnatowskiego, które ukazały się w „Roczniku Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych Wolnej Wszechnicy Polskiej” w 1929 r.

Wolna Wszechnica Polska odegrała w okresie międzywojennym wybitną rolę jako uczelnia dokształcająca polskie elity, zwłaszcza organizatorów życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego, nauczycieli, w tym także kobiety. Wolną Wszechnicę Polską utworzono w 1918 r. w Warszawie jako prywatną szkołę wyższą, posiadającą cztery wydziały, m.in. Wydział Nauk Społecznych i Politycznych. W ramach uczelni działało także Collegium Publicum, które prowadziło niedzielne, publiczne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych, wykłady. Tuż przed wybuchem II wojny światowej kształciło się tam ok. 3 tysięcy studentów. Uczelnia zatrudniała wybitnych naukowców, m.in. Antoniego Górskiego, Witolda Doroszewskiego, Bogdana Suchodolskiego, Edwarda Szturm de Sztrema, Janusza Korczaka. Wszechnica działała podczas okupacji do 1945 r., formalnie rozwiązano ją w 1952 r. Z oddziału łódzkiego Wolnej Wszechnicy Polskiej utworzono po wojnie Uniwersytet Łódzki. Bezpośrednimi poprzednikami Wszechnicy były: tzw. Uniwersytet Latający (1885–1905) – nieformalna, tajna szkoła wyższa, prowadząca zajęcia w Warszawie, kształcąca zwłaszcza kobiety, (Uniwersytet Latający ukończyła m.in. Maria Skłodowska-Curie) oraz Towarzystwo Kursów Naukowych (1905–1918) – jawnie działająca szkoła wyższa.

Prof. Stanisław Bukowiecki (1867–1944), autor pierwszego z przypominanych artykułów, był adwokatem, ekonomistą, działaczem politycznym i społecznym, współzałożycielem Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, ministrem sprawiedliwości w latach 1917–1918, prezesem Prokuratorii Generalnej RP w latach 1919–1939, współzałożycielem Związku „Wolność i Lud”.

Prof. Jerzy Kurnatowski (1874–1934) – był także adwokatem i ekonomistą, publicystą i działaczem społeczności ewangelicko-reformowanej RP. W latach 1919–1923 pracował w Ministerstwie Komunikacji, Ministerstwie Robót Publicznych i GUS; w latach 1919–1934 był profesorem Szkoły Nauk Politycznych i kierował katedrą historii społeczno-gospodarczej; był także profesorem Instytutu Studiów Handlowych i Orientalistycznych; przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Ewangelików-Polaków.

 

Poniżej przypominamy teksty:

Stanisław Bukowiecki, Praca społeczna a państwo /w:/ Rocznik Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej. Prawo i Ekonomia, pod red. prof. Stefana Dziewulskiego, przy współudziale komitetu redakcyjnego: prof. A. Ettingera, prof. J. Jamontta, prof. W. Maliniaka , t. 1, rok 1928/29, ss. 12– 22;

Jerzy Kurnatowski, Solidaryzm /w:/ tamże, ss. 86–93.

 

Janusz Ossowski

 


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.