W tym odcinku Biblioteki prezentowane są fragmenty międzywojennego opracowania pt. Repetytorium ekonomii społecznej, które ukazało się nakładem Wydawnictwa "Pomoc Szkolna" H. Wajnera w Warszawie w 1925 r.

Broszura ta jest bardzo dobrym przykładem na to, jak starano się w pierwszych latach niepodległej Polski popularyzować wiedzę z zakresu ekonomii czy ekonomii społecznej. W istocie Repetytorium jest omówieniem niektórych zagadnień ekonomicznych w oparciu o wykłady i publikacje wybitnych znawców przedmiotu, profesorów: Antoniego Pawła Kostaneckiego, Tadeusza Brzeskiego, Romana Rybarskiego, Charlesa Gide'a, Stanisława Głąbińskiego oraz Jana Stanisława Lewińskiego. Antoni P. Kostanecki (1866–1941) był wykładowcą na Uniwersytecie we Fryburgu, Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Lwowskiej oraz Uniwersytecie Warszawskim, (którego był rektorem w latach 1917–1919); był również członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz prezesem Towarzystwa Ekonomistów i Statystów. Opracowanie odwołuje się do wykładów prof. Kostaneckiego. Tadeusz Brzeski (1884–1958) był wykładowcą Uniwersytetu Lwowskiego, Poznańskiego oraz Warszawskiego (w latach 1929–1930 był jego rektorem); w czasie II wojny światowej wyjechał do Londynu, był wykładowcą w Uniwersytecie w Oksfordzie, dziekanem Polskiego Wydziału Prawa oraz rektorem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Opracowanie odwołuje się do wykładów prof. Brzeskiego.

Roman Rybarski (1887–1942, został rozstrzelany w Oświęcimiu) był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego; był także działaczem Narodowej Demokracji, współpracownikiem Władysława Grabskiego (odpowiedzialnym za reformy w polskiej bankowości), posłem na Sejm (1928–1935) jako prezes klubu Stronnictwa Narodowego; w czasie II wojny światowej uczestniczył w ruchu oporu. Autor opracowania odwołuje się do jego Systemu ekonomii politycznej.

Stanisław Głąbiński (1862–1941, zmarł w Charkowie w więzieniu NKWD) był wykładowcą Uniwersytetu Lwowskiego (w latach 1908–1909 rektorem); był także czołowym działaczem Narodowej Demokracji, działaczem politycznym i społecznym Galicji (poseł na Sejm galicyjski, minister kolei); po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych, nieco później wicepremiera, był posłem na Sejm oraz senatorem RP. Opracowanie odwołuje się do jego Zarysu ekonomiki społecznej.

Jan Stanisław Lewiński (1885–1930) był wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor opracowania odwołuje się do jego książki Zasady ekonomii społecznej.

1. Charles Gide (1847–1932) ekonomista francuski . Autor opracowania odwołuje się do dwóch prac Gide'a, tj. Zasad ekonomii politycznej oraz Historii doktryn ekonomicznych. Repetytorium ekonomii społecznej składa się z trzech części: 1. Historii teorii ekonomicznych, 2. Ekonomii teoretycznej, 3. Ekonomii społecznej praktycznej. Poniżej drukujemy fragmenty książki pochodzące z: Wstępu (s. 1), Nauki o kredycie (s. 64–72), Organizacji gospodarstwa społecznego (s. 86–91), Banków (s. 97–105) oraz Stowarzyszeń zawodowych robotników (s. 135–139).

Janusz Ossowski


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.