William Stanley Jevons (1835–1882) – był angielskim logikiem i ekonomistą, członkiem kościo ła unitariańskiego. Ukończył najpierw Instytut Mechaniczny w Liverpool, następnie zaś studiował chemię, matematykę i logikę w University College London. Kilka lat spędził w Australii prowadząc m.in. badania nad klimatem i geologią tego kontynentu. Po powrocie do Anglii, w roku 1862 formalnie ukończył studia, otrzymując magisterium z logiki, filozofii i ekonomii politycznej. W latach 1866–75 Jevons wykładał te przedmioty jako profesor w Owens College w Manchesterze, a następnie w latach 1875–1880 był profesorem ekonomii politycznej w University College London. Od 1872 r. był członkiem Royal Society.

Jevons uznawany jest – obok Mengera i Walrasa – za jednego z twórców tzw. neoklasycznej ekonomii angloamerykańskiej o zabarwieniu subiektywistyczno-marginalistycznym. Sformułował zasadę malejącej użyteczności końcowej. Analiza marginalna (krańcowa), którą stosował wykorzystuj ąc narzędzia nauk takich jak: statystyka i ekonometria – miała dostarczać wnioski dla polityki gospodarczej poprzez porównanie ze sobą wartości krańcowych (krańcowego kosztu, krańcowej użyteczności itp.). W swoim rozumieniu ekonomii Jevons odwoływał się do świata ludzkiej psychiki, subiektywnych doznań i ocen. Dotyczyło to zwłaszcza teorii wartości, która w ekonomii klasycznej sprowadzała się do tzw. wartości pracy lub do ilości pracy, a zatem do czynnika obiektywnego (Smith, Ricardo, także Marks). Według Jevonsa bowiem wartość kształtowana jest poprzez to, w jaki sposób jednostka ocenia dobro, w jaki sposób dobro to zaspokaja jej potrzeby. Wartość nie ma zatem charakteru obiektywnego. Każdy wartościuje poszczególne dobra i usługi w zależności od subiektywnych upodobań i użyteczności tych dóbr i usług dla niego w danym momencie. To są też główne czynniki wyznaczające cenę. Centrum zainteresowania ekonomii przesuwało się zatem z pozycji makrśkonomicznych w kierunku mikrśkonomii, bowiem najważniejsza okazywała się jednostka, podmiot gospodarujący. Głównym motywem działania takiej jednostki stawało się dążenie do maksymalizacji użyteczności (porównania kosztów z korzyściami), wynikające z wolności wyboru, potrzeb. Z tego punktu widzenia ważniejsza od produkcji okazywała się wymiana; rynek stawał się przede wszystkim zespołem więzi pomiędzy konsumentami, a celem produkcji było zaspokajanie potrzeb ludzi, nie zaś samo wytwarzanie dóbr.

William Stanley Jevons jest m.in. autorem: - The Theory of Political Economy, Londyn i Nowy Jork 1871, - The Principles of Science: A Treatise on Logic and Scientific Method, Londyn 1874, - Money and Mechanism of Exchange, Londyn 1875. Poniżej drukujemy fragmenty polskiego tłumaczenia pierwszej z prac, które ukazało się w XIX w. Jest to: [William] Stanley Jevons, Ekonomia polityczna. Przekład z angielskiego, Warszawa 1883.

Janusz Ossowski


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.