W tym numerze kwartalnika chcę przypomnieć Czytelnikom osobę i poglądy zapomnianego dzisiaj działacza gospodarczego i spółdzielczego, naukowca i publicysty – Władysława Jennera. Władysław Jenner (1885–1957) był dość znanym i zasłużonym galicyjskim działaczem spółdzielczym. Studiował w Wiedniu, tam też ukończył Akademię Handlu Zagranicznego. Swoją działalność zawodową rozpoczął jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. W 1912 r. został kierownikiem Banku Kredytowo-Spółdzielczego w Rudniku nad Sanem, w latach 1917–1920 był zaś kierownikiem Banku Spółdzielczego w Radziechowie nad Bugiem. Nieco później, w latach 1921–1931, pracował na stanowisku dyrektora Związku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie. Związek ten zrzeszał przede wszystkim banki spółdzielcze (towarzystwa zaliczkowe) i spółdzielnie rzemieślnicze i w znaczący sposób przyczynił się do dźwignięcia gospodarczego miast oraz średniego rolnictwa Małopolski. Po połączeniu centralnych organizacji spółdzielczych na mocy ustawy z 1934 r. Jenner został dyrektorem Okręgowego Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych we Lwowie. Pełnił tę funkcję do 1939 r. Jednocześnie był delegatem Ministerstwa Skarbu ds. dewizowych, był członkiem Państwowej Rady Spółdzielczej, Rady Nadzorczej Banku Związku Spółek Zarobkowych, Komitetu Dyskontowego Banku Gospodarstwa Krajowego, członkiem Rady Nadzorczej Izby Rzemieślniczej.

Był również wykładowcą akademickim: prowadził zajęcia w Studium Ekonomicznym przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza, na Wydziale Leśnictwa i Wydziale Rolniczym Politechniki Lwowskiej w Dublanach, we Lwowskiej Akademii Weterynarii oraz w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, gdzie w 1933 r. zorganizował roczny wyższy kurs spółdzielczości Władysław Jenner był aktywnym organizatorem, ale i popularyzatorem idei spółdzielczych, naukowcem, który opublikował ponad 30 prac, m.in. Ekonomikę ruchu spółdzielczego (1932), Kodeks spółdzielczy z komentarzem (1931), a poza tym Ustawodawstwo skarbowe w odniesieniu do spółdzielni (1928) oraz Nowe platformy rozwoju ruchu spółdzielczego w Polsce (1935). Jenner opublikował wiele artykułów w prasie fachowej, m.in. w "Gazecie Bankowej" we Lwowie, której był długoletnim redaktorem. Zmarł w Nowym Sączu.*

Janusz Ossowski

Prezentowany obok artykuł pt. "Podstawy moralne spółdzielczości" był pierwotnie opublikowany w "Biuletynach Spółdzielczego Instytutu Naukowego" pod red. T. Kłapkowskiego, zeszyt 10, 1931, s. 3–10. Zachowano pisownię oryginału. Tekst na marginesach mój – J.O. Biblioteka Myśli Spółdzielczej (3) * Informacje na podstawie Polski Słownik Biograficzny, t. XI, s. 172, hasło oprac. przez T. Kłapkowskiego. P i e n i ą d z e  i  W i ę ź 19 Spółdzielczość: między indywidualizmem i komunizmem Nr 2 (27) lato 2005


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.