Pieniądze i Więź 3 (40) jesień 2008

 

spis treści

IDEE

 

 Esej Johna Stuarta Milla: O definicji ekonomii politycznej i właściwej dla niej metodzie badawczej - Tomasz Kątowski 

 Esej V, O definicji ekonomii politycznej i właściwej dla niej metodzie badawczej - John Stuart Mill 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 

Biblioteka Myśli Spółdzielczej (13) Anzelm Batbie - Janusz Ossowski 

Miłosierdzie, przezorność i kredyt - Anzelm Batbie

 

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

 

 Social lending – nowy produkt na polskim rynku finansowym - Błażej Prusak 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Znaczenie zintegrowanego modelu zarządzania zasobami ludzkimi - Agata Borowska-Pietrzak

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Możliwości wykorzystania technik planowania metod reagowania na ryzyko oraz nadzorowania i kontroli ryzyka w procesach realizacji projektów z branży IT - Jacek Winiarski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Inwestycje finansowe a inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw - Leszek Kędzierski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Dostosowanie systemów ERP do standardów MSR/MSSF - Anna Lenart 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem walutowym (część II) - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Płynność w działalności przedsiębiorstwa, jej identyfikacja i kształtowanie - Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Metody wartości zaktualizowanej netto i wewnętrznej stopy procentowej w badaniu opłacalności projektów inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw - Leszek Kędzierski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Reakcja rynku kapitałowego na fuzje i przejęcia na przykładzie Vistuli i Wólczanki S.A. - Angelika Kędzierska-Szczepaniak 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Poziom i struktura bazy monetarnej w Polsce - Andrzej Jędruchniewicz

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Działalność gospodarcza w Polsce – zagadnienia definicyjne - Ewa Grzegorzewska-Mischka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Samorząd gospodarczy i spółdzielczy (organizacja i działalność) - Jerzy Jankowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

BADANIA - OPINIE - POGLĄDY

 

 Wpływ kapitału intelektualnego oraz wiedzy na wyniki finansowe przedsiębiorstw budowlanych - Andrzej Buszko 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Wartości, cele i obraz Ja u młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie. Cz. II – Samoocena, obraz Ja-idealnego oraz cele jako zmienne podmiotowe różnicujące młodzież przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie - Joanna Ossowska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Zapomniany fragment teorii oligopolu – krzywa popytu w warunkach przywództwa cenowego i dyskryminacji cenowej - Piotr Dudziński, Tomasz Kątowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

REGION

 

 Perspektywy dalszego funkcjonowania aukcji rybnej w Ustce - Piotr Giruć

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

DODATEK

 

Przegląd prasy Zimna wojna czy wojna o Gruzję? - Anna Maria Mydlarska 

Twórcy i współpracownicy kwartalnika 

WSFiA 

ENGLISH SUMMARIES 

Wymogi edytorskie tekstów nadsyłanych do kwartalnika

Mija X lat ...

To już 40 numer kwartalnika. Dokładnie 10 lat temu ukazał się pierwszy numer pisma, wydawanego przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych, od 2001 r. we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Administracji w Gdańsku. Kwartalnik "Pieniądze i Więź" od samego początku był pismem interdyscyplinarnym i, zgodnie z podtytułem, interesował się szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną, prawną i społeczną. Czytelnik mógł znaleźć w piśmie prezentacje i interpretacje wybranych zjawisk gospodarczych, zwłaszcza tych związanych z funkcjonowaniem rynków finansowych, różnych aspektów zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz zmian w otoczeniu prawnym. Kwartalnik podejmował refleksję teoretyczną poświęconą wzajemnym relacjom i napięciom zachodzącym pomiędzy sferą różnorodnych zjawisk gospodarczych („pieniędzy”), a obszarem więzi: interpersonalnych, społecznych, światopoglądowych, kulturowych.

W "Pieniądzach i Więzi" prezentowane były poglądy przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego. Obok ekonomistów wypowiadali się również filozofowie i teolodzy, prawnicy, psycholodzy i socjolodzy, a także historycy i etycy, również spoza Polski. Myślę, że w ciągu tych kilkunastu lat udało się wokół kwartalnika skupić wielu przedstawicieli nie tylko trójmiejskich uczelni wyższych. Od kilku lat pismo wpisane było na listę krajowych czasopism wyróżnionych Komisji Badań Naukowych, od zeszłego roku figuruje w wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto wspomnieć i o tym, że od roku 2001 w ramach serii Biblioteka kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź – ukazało się ponadto 13 pozycji książkowych poświęconych przede wszystkim problematyce związanej ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. Czytelnikom życzę dobrej lektury pisma, wszystkim zaś Autorom, Pracownikom i Sympatykom dalszych lat owocnej współpracy.

Janusz Ossowski
redaktor naczelny

 


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.