Henryk CiochHenryk Cioch - senator, profesor nauk prawnych, adwokat związany z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ekspert komisji sejmowych, członek Narodowej
Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego; autor wielu
publikacji książkowych i artykułów, zwłaszcza z zakresu prawa rzeczowego,
fundacyjnego i spółdzielczego.
Przewodniczący Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego .

 

Tytuł profesora nauk prawnych uzyskał w 2002 r. Od 2004 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie kieruje I Katedrą Prawa Cywilnego KUL.

Egzamin sędziowski zdał w 1977 r. Zawód adwokata wykonuje od 1997 r., prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie.

W latach 1984-1985 przebywał na stypendium ufundowanym przez Fundację H. Herzt Stiftung na Uniwersytecie w Bonn.

Był członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do przygotowania projektu ustawy Prawo spółdzielcze. Brał udział w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do rozpatrzenia projektu ustawy - Prawo spółdzielcze. Uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości (członek Zespołu do opracowania Spółdzielni Europejskiej). Był członkiem Zespołu powołanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do opracowania projektu Prawa spółdzielczego. Był przedstawicielem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz w Komisji NadzoruFinansowego.
Autor około 80 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa spółdzielczego i prawa fundacyjnego. Przygotował kilkaset ekspertyz i opinii prawnych dla różnych organów i instytucji.

Ważniejsze publikacje:

- monografia: „Stosunki członkowsko-mieszkaniowe w spółdzielczości mieszkaniowej na przykładzie nie publikowanego orzecznictwa sądów za lata 1983-1984”, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1989;

- monografia: „Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995;

- monografia: „Prawo fundacyjne”, Difin, Warszawa 2002;

- komentarz (współautorka H. Witczak): „Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Komentarz”, Difin, Warszawa 2002;

- podręcznik: „Prawo fundacyjne”, Kraków 2005, ZAKAMYCZE;

- monografia: „Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy”,Kraków2005;

- komentarz (współautor A. Kidyba): „Ustawa o fundacjach. Komentarz”, Warszawa2007,Wolters.Kluwer;

- podręcznik: „Zarys prawa spółdzielczego”, Wolters Kluwer 2007;

{button}


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.